Skrypt forum używa informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia Wam maksymalnej wygody przy korzystaniu z naszej internetowej witryny. Dzięki ciasteczkom wiemy też co Wasze owczarki jadły na śniadanie. ;-) Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies kliknij "Akceptuję", w przeciwnym wypadku wyłącz ciasteczka dla tej witryny w ustawieniach swojej przeglądarki. Akceptuję.
Przepisy dotyczące psów oraz informacje o psach ukazujące się w szeroko rozumianych mediach.

Nowe prawo od nowego roku

Nieprzeczytany postprzez Kasia-Bari » 27 gru 2011, o 19:01

Właśnie oglądałam wiadomości na polsacie i mile mnie to zaskoczyło ..

Od 1 stycznia 2012 roku wchodzą w życie nowe przepisy ustawy o ochronie zwierząt.
Wprowadza ona m.in. następujące zmiany: obowiązek opieki nad wolno bytującymi kotami oraz ich sezonowe dokarmianie, zakaz sprzedaży psów i kotów na targowiskach i giełdach, obowiązek sterylizacji i kastracji wszystkich zwierząt w schroniskach, nie tylko na tzw. życzenie, zakaz rozmnażania psów i kotów w celach handlowych, zakaz trzymania zwierząt na uwięzi dłużej niż 12 godz. na dobę, uwięź nie może być krótsza niż 3 m, zakaz obcinania ogonów i kopiowania uszu, zakaz odstrzału psów i kotów (do tej pory można było zastrzelić psa lub kota, który przebywał w odległości większej niż 200 m od siedzib ludzkich).

Karane będzie także utrzymywanie zwierząt w niewłaściwych warunkach bytowania, w tym utrzymywanie ich w stanie rażącego zaniedbania lub niechlujstwa, bądź w pomieszczeniach albo klatkach uniemożliwiających im zachowanie naturalnej pozycji; wystawianie zwierzęcia domowego lub gospodarskiego na działanie warunków atmosferycznych, które zagrażają jego zdrowiu lub życiu; utrzymywanie zwierzęcia bez odpowiedniego pokarmu lub wody przez okres wykraczający poza minimalne potrzeby właściwe dla gatunku. W przypadkach niecierpiących zwłoki, gdy dalsze pozostawanie zwierzęcia u dotychczasowego właściciela lub opiekuna zagraża jego życiu lub zdrowiu, policjant, strażnik gminny odbiera mu zwierzę, zawiadamiając o tym niezwłocznie wójta, celem podjęcia decyzji o odebraniu zwierzęcia.

1373
USTAWA
z dnia 16 września 2011 r.
o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Art. 1. W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie
zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002, z późn.
zm.1)) wprowadza się następujące zmiany:
1) art. 2 otrzymuje brzmienie:
„Art. 2. 1. Ustawa reguluje postępowanie ze zwierzętami
kręgowymi.
2. Ustawy nie stosuje się do procedur stanowiących
doświadczenie w rozumieniu
art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 stycznia
2005 r. o doświadczeniach na zwierzętach
(Dz. U. Nr 33, poz. 289, z późn.
zm.2)).”;
2) w art. 4:
a) pkt 12 otrzymuje brzmienie:
„12) „szczególnym okrucieństwie” — rozumie
się przez to przedsiębranie przez sprawcę
działań charakteryzujących się drastycznością
form i metod, a zwłaszcza działanie
w sposób wyszukany lub powolny, obliczony
z premedytacją na zwiększenie rozmiaru
cierpień i czasu ich trwania;”,
b) w pkt 24 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje
się pkt 25 w brzmieniu:
„25) „schronisku dla zwierząt” — rozumie się
przez to miejsce przeznaczone do opieki
nad zwierzętami domowymi spełniające
warunki określone w ustawie z dnia
11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt
oraz zwalczaniu chorób zakaźnych
zwierząt (Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342
oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Nr 60,
poz. 372 i Nr 78, poz. 513).”;
3) w art. 6:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Zabrania się zabijania zwierząt, z wyjątkiem:
1) uboju i uśmiercania zwierząt gospodarskich
oraz uśmiercania dzikich ptaków
i ssaków utrzymywanych przez człowieka
w celu pozyskania mięsa i skór,
2) połowu ryb zgodnie z przepisami o rybołówstwie
i rybactwie śródlądowym,3) konieczności bezzwłocznego uśmiercenia,
4) działań niezbędnych do usunięcia poważnego
zagrożenia sanitarnego ludzi lub
zwierząt,
5) usuwania osobników bezpośrednio zagrażających
ludziom lub innym zwierzętom,
jeżeli nie jest możliwy inny sposób
usunięcia zagrożenia,
6) polowań, odstrzałów i ograniczania populacji
zwierząt łownych,
7) usypiania ślepych miotów
— prowadzonych zgodnie z art. 33 oraz
przepisami odrębnymi.”,

................

5) w art. 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Zabrania się trzymania zwierząt domowych na
uwięzi w sposób stały dłużej niż 12 godzin
w ciągu doby lub powodujący u nich uszkodzenie
ciała lub cierpienie oraz niezapewniający
możliwości niezbędnego ruchu. Długość uwięzi
nie może być krótsza niż 3 m.”;
6) po art. 9 dodaje się art. 9a w brzmieniu:
„Art. 9a. Osoba, która napotka porzuconego psa
lub kota, w szczególności pozostawionego
na uwięzi, ma obowiązek powiadomić
o tym najbliższe schronisko dla zwierząt,
straż gminną lub Policję.”;


7) po art. 10 dodaje się art. 10a i 10b w brzmieniu:
„Art. 10a. 1. Zabrania się:
1) wprowadzania do obrotu zwierząt
domowych na targowiskach, targach
i giełdach;
2) prowadzenia targowisk, targów
i giełd ze sprzedażą zwierząt domowych;
3) wprowadzania do obrotu psów
i kotów poza miejscami ich chowu
lub hodowli.
2. Zabrania się rozmnażania psów i kotów
w celach handlowych.

3. Zabrania się puszczania psów bez
możliwości ich kontroli i bez oznakowania
umożliwiającego identyfikację
właściciela lub opiekuna.
4. Zakaz, o którym mowa w ust. 3, nie
dotyczy terenu prywatnego, jeżeli teren
ten jest ogrodzony w sposób
uniemożliwiający psu wyjście.
5. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 3,
nie dotyczy podmiotów prowadzących
schroniska dla zwierząt oraz organizacji
społecznych, których statutowym
celem działania jest ochrona
zwierząt.
6. Zakaz, o którym mowa w ust. 2, nie
dotyczy hodowli zwierząt zarejestrowanych
w ogólnokrajowych organizacjach
społecznych, których statutowym
celem jest działalność związana
z hodowlą rasowych psów i kotów.
Art. 10b. 1. Zabrania się nabywania:
1) zwierząt domowych na targowiskach,
targach i giełdach;
2) psów i kotów poza miejscami ich
chowu lub hodowli.
2. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 2,
nie dotyczy nabycia psów i kotów od
podmiotów prowadzących schroniska
dla zwierząt oraz organizacji społecznych,
których statutowym celem
działania jest ochrona zwierząt.”;


...................

Art. 3. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia
2012 r.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski

Tylko teraz kwestia czy to prawo będzie egzekwowane :/ nadal jednak będzie możliwość sprzedaży zwierząt przez internet . Aczkolwiek mam nadzieje że te zmiany chociaż w małym stopniu poprawią sytuację zwierzaków w Polsce.
Kasia-Bari
Losowy avatar

Re: Nowe prawo od nowego roku

Nieprzeczytany postprzez dariex » 27 gru 2011, o 19:35

Justyna pisała,że ma zamiar informować ludność wiejską o wprowadzonych zmianach,mysle,ze to b.dobry pomysł,tylko trzeba ubrać to w mniej urzędowy język,tak aby ludności nie obruszyć,a podsunąc też może jakiś gotowy pomysł na postępowanie ze zwierzakami zgodnie z obowiązującym od nowego roku prawem.
dariex
Avatar użytkownika
Zaawansowany owczarkarz
7 lata członkostwa7 lata członkostwa7 lata członkostwa7 lata członkostwa7 lata członkostwa7 lata członkostwa7 lata członkostwa
Owczarek niemiecki: Chivas
Imię: Daria
Wiek: 39
Lokalizacja: Krk
Pochwały: 22
Dołączył(a): 24 lis 2011, o 21:05

Re: Nowe prawo od nowego roku

Nieprzeczytany postprzez Tajgowa » 28 gru 2011, o 00:13

Na akcji "Zerwijmy łańcuchy" organizowanej przez miesięcznik "Mój Pies" we wrześniu tego roku, w wielu miastach Polski, było głośno o wprowadzeniu nowej ustawy od 1 stycznia 2012. Przekaz trafił do wielu osób, przynajmniej mam nadzieję. Chociaż wydaje, mi się, że to i tak część "oświeconych" ludzi. Moim zdaniem i tak trzeba działać w terenie, w tym przypadku, po prostu na wsi.

Myślę, że przeciętny człowiek, jak zobaczy bądź usłyszy, że sąsiada, odwiedziła Policja czy jakaś inna straż i sporą sumkę zapłacił za trzymanie za psa łańcuchu, to sam postara się to zmienić, czyli po prostu zaoszczędzić. Jeszcze przekaże dalej i rozniesie się po całej okolicy. Dlatego podoba mi się pomysł Justyny od Owczarków. Taki prosty przekaz ma większe szanse trafić do ludzi.

edit: To jeszcze wklejam ulotkę:
http://www.zerwijmylancuchy.pl/pages/Fi ... a_2011.pdf - polecam przeczytać i podać dalej ;-)
Ostatnio edytowano 28 gru 2011, o 13:17 przez Tajgowa, łącznie edytowano 1 raz
Dog training is a journey and it's a journey that doesn't have an end. Just about the time we think we have everything figures out, something jumps up and slaps us in the face to remind us we still have a lot to learn. Ed Frawey
Tajgowa
Avatar użytkownika
Owczarkarz
7 lata członkostwa7 lata członkostwa7 lata członkostwa7 lata członkostwa7 lata członkostwa7 lata członkostwa7 lata członkostwa
Owczarek niemiecki: Tajga
Imię: Nina
Wiek: 22
Pochwały: 7
Dołączył(a): 9 kwi 2011, o 14:29

Re: Nowe prawo od nowego roku

Nieprzeczytany postprzez mój pies » 28 gru 2011, o 09:21

Z tymi mandatami nie tak szybko. Przepisy są niestety mało wykonalne. Trudno a raczej niemozliwe będzie policjantowi udowodnić, że pies przekroczył dobową normę łańcuchową. Tym bardziej w środowisku wiejsckim, gdzie wszyscy się znają. Policjant nie pójdzie do sąsiada z mandatem, będzie bał sie odwetu itp.
Ustawa może i szczytna, ale będzie w dużej części awykonalna. Jak obserwuję procesy o znęcanie się nad zwierzętami i te kary pożal się Boże to nie napawa mnie to optymizmem.
Obawiam się, że wiele psów/szczeniaków, których nie będzie można sprzedać za tydzień na targowisku zostanie pozbawionych życia lub wyrzuconych do lasu. jak czytałam tę ustawe to widze takie zagrożenie bardzo realnie.
ObrazekObrazek

Co posiadacz psa przeczytać powinien o ich wychowaniu: literatura-godna-polecenia-t542.html
mój pies
Avatar użytkownika
Klubowicz
7 lata członkostwa7 lata członkostwa7 lata członkostwa7 lata członkostwa7 lata członkostwa7 lata członkostwa7 lata członkostwa
Owczarek niemiecki: Tora
Imię: ena
Lokalizacja: Poznań
Pochwały: 23
Dołączył(a): 8 wrz 2011, o 20:51

Re: Nowe prawo od nowego roku

Nieprzeczytany postprzez dariex » 28 gru 2011, o 11:06

mój pies napisał(a):Z tymi mandatami nie tak szybko. Przepisy są niestety mało wykonalne. Trudno a raczej niemozliwe będzie policjantowi udowodnić, że pies przekroczył dobową normę łańcuchową. Tym bardziej w środowisku wiejsckim, gdzie wszyscy się znają. Policjant nie pójdzie do sąsiada z mandatem, będzie bał sie odwetu itp.


To nie jest prawda.
Dlaczego policjant ma bać się iść do sąsiada? Pan policjant,który nie przyjedzie na wezwanie,moze sam ponieść tego konsekwencje,więc ma do wyboru albo-albo.
Jak zna się z właścicielem psa,to pewnie i dobrze mu poradzi,zeby jednak do prawa się stosował.
Nie zakładajmy z góry,ze każdy urząd,każdy urzędnik,każdy policjant i policjantka są skorumpowani i protekcjonalni. ( co do tego jak działa policja i egzekwuje prawo na wsi wiem sama dobrze- właśnie sądzimy się z sąsiadem,który wzywał policję w najbardziej absurdalnym momencie i w ogole bezzasadnie - stąd sprawa w sądzie- jednakze policja przyjechać musiała,bo taki jest ich zakichany obowiazek chciał czy nie chciał)

Dobowa norma łańcuchowa - po pierwsze wg ustawy pies powinien być uwiązany tak,aby móc się swobodnie poruszać,zadne łańcuchy wpijające się w ciało,a długość uwięzi ma miec nie mniej niż 3m - każde uchybienie jest tu już podstawą wezwania policji czy gminnej straży,więc nie tylko stwierdzenie ,że pies przebywa na łańcuchu dłużej niż w ustawie będzie podstawą stwierdzenie niezastosowania się do obowiązującego prawa.

Poniewaz jesteśmy w stałym kontakcie z wójtem i sołtysem oraz całą radą gminy to będziemy informować poprzez radę własnie,o obowiązującym prawie oraz wskażemy mieszkancom wsi,jakie linki do trzymania psów zakupic ( są specjalne linki stalowe z amortyzatorami,które nie kosztują dużo).


Sęk w tym,zeby ludzi najpierw uświadamiać,a pozniej wyciągać ew konsekwencje prawne. Uświadamiać też trzeba umieć - delikatnie,łyżką a nie chochlą ale do przodu.
Rady gminne są tutaj dobrym rozwiązaniem,wszak oni prawa przestrzegać muszą i pilnować aby było przestrzegane,wiec także leży w ich interesie aby uświadamiać mieszkańców.
Najgorzej to rozłożyć ręce i powiedzieć : nie da się ;)
dariex
Avatar użytkownika
Zaawansowany owczarkarz
7 lata członkostwa7 lata członkostwa7 lata członkostwa7 lata członkostwa7 lata członkostwa7 lata członkostwa7 lata członkostwa
Owczarek niemiecki: Chivas
Imię: Daria
Wiek: 39
Lokalizacja: Krk
Pochwały: 22
Dołączył(a): 24 lis 2011, o 21:05

Re: Nowe prawo od nowego roku

Nieprzeczytany postprzez mój pies » 28 gru 2011, o 12:29

Obyś miała rację, bardzo bym tego chciała!!
Jednakże moje wieloletnie doświadczenia z egzekwowaniem prawa nie czynią mnie optymistką. Ot i wszystko....realia.
ObrazekObrazek

Co posiadacz psa przeczytać powinien o ich wychowaniu: literatura-godna-polecenia-t542.html
mój pies
Avatar użytkownika
Klubowicz
7 lata członkostwa7 lata członkostwa7 lata członkostwa7 lata członkostwa7 lata członkostwa7 lata członkostwa7 lata członkostwa
Owczarek niemiecki: Tora
Imię: ena
Lokalizacja: Poznań
Pochwały: 23
Dołączył(a): 8 wrz 2011, o 20:51

Re: Nowe prawo od nowego roku

Nieprzeczytany postprzez dariex » 28 gru 2011, o 12:52

Kto jak nie my-psiarze,powinniśmy wnieść trochę optymizmu i zaangażowania w tym temacie :)

Nie twierdzę,że jedna ulotka informacyjna i nawet groźba poniesienia konsekwencji ,zmieni nam wszystko o 100%.
Jesli jednak taki apel spowoduje,ze u chociaż części "zatrybią" pewne zwoje mózgowe,to już jest to duży krok do sukcesu.
Po malutku,aż do skutku.
dariex
Avatar użytkownika
Zaawansowany owczarkarz
7 lata członkostwa7 lata członkostwa7 lata członkostwa7 lata członkostwa7 lata członkostwa7 lata członkostwa7 lata członkostwa
Owczarek niemiecki: Chivas
Imię: Daria
Wiek: 39
Lokalizacja: Krk
Pochwały: 22
Dołączył(a): 24 lis 2011, o 21:05

Re: Nowe prawo od nowego roku

Nieprzeczytany postprzez mój pies » 28 gru 2011, o 13:42

dariex napisał(a):...Po malutku,aż do skutku.

I tak trzymać :friends
ObrazekObrazek

Co posiadacz psa przeczytać powinien o ich wychowaniu: literatura-godna-polecenia-t542.html
mój pies
Avatar użytkownika
Klubowicz
7 lata członkostwa7 lata członkostwa7 lata członkostwa7 lata członkostwa7 lata członkostwa7 lata członkostwa7 lata członkostwa
Owczarek niemiecki: Tora
Imię: ena
Lokalizacja: Poznań
Pochwały: 23
Dołączył(a): 8 wrz 2011, o 20:51

Re: Nowe prawo od nowego roku

Nieprzeczytany postprzez Maksio1 » 29 gru 2011, o 18:32

zdecydowanie jestem za wielokrotnie widziałem pieski na giełdzie w zielonej górze. "HODOWCY"(pseudo) twierdzili że pieski są szczepione i odrobaczone a w gruncie rzeczy wyglądały jak z krzyża zdjęte boki zapadnięte bez książeczki zdrowia i w dodatku bez wody a ponadto w ciasnych klatkach szlak mnie trafia jak to widzę. Zdecydowanie cieszę się ze zmiany przepisów. Ponadto zastanawiam się czy nie lepiej było by powołać w Polsce coś w rodzaju SPCA w stanach bo znów będziemy mieli kolejny martwy przepis.

Pozdrawiam
Maksio1
Losowy avatar

Re: Nowe prawo od nowego roku

Nieprzeczytany postprzez dariex » 29 gru 2011, o 19:01

a co to jest SPCA?
dariex
Avatar użytkownika
Zaawansowany owczarkarz
7 lata członkostwa7 lata członkostwa7 lata członkostwa7 lata członkostwa7 lata członkostwa7 lata członkostwa7 lata członkostwa
Owczarek niemiecki: Chivas
Imię: Daria
Wiek: 39
Lokalizacja: Krk
Pochwały: 22
Dołączył(a): 24 lis 2011, o 21:05

Następna strona
Dział statystyki

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 0 gości

Opcje

Podobne tematy
  •  
    Odpowiedzi
    Wyświetlone
    Ostatni post